روانکار صنعتی

روغن کمپرسور گاز

1398/5/1 13:01:25

روغن کمپرسور گاز روغن کمپرسور گاز نوعی روغن صنعتی است که جهت روانکاری کمپرسور

روغن کمپرسور گاز1398/5/1 13:01:25

روغن گردشی

1398/5/1 12:56:41

روغن گردشی روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی

روغن گردشی1398/5/1 12:56:41

ضد یخ

1398/5/1 12:57:09

ضد یخ، ضد جوش ضد یخ مایعی با پایه آب است که در سیستم

ضد یخ1398/5/1 12:57:09

روغن انتقال حرارت

1398/4/24 13:42:38

روغن انتقال حرارت روغن های انتقال حرارت به منظور استفاده در سیستم های انتقال

روغن انتقال حرارت1398/4/24 13:42:38

گریس صنعتی

1398/4/24 13:33:50

گریس صنعتی گریس صنعتی نوعی ماده روان کار و از مشتقات نفت است. گریس

گریس صنعتی1398/4/24 13:33:50
بارگذاری مطالب بیشتر
Go to Top