روغن کمپرسور گاز

1401/3/5 21:32:53

روغن کمپرسور گاز روغن کمپرسور گاز نوعی روغن صنعتی است که جهت روانکاری کمپرسور

روغن کمپرسور گاز1401/3/5 21:32:53

روغن گردشی

1401/3/5 21:32:53

روغن گردشی روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی

روغن گردشی1401/3/5 21:32:53

ضد یخ

1401/3/5 21:32:53

ضد یخ، ضد جوش ضد یخ مایعی با پایه آب است که در سیستم

ضد یخ1401/3/5 21:32:53

روغن انتقال حرارت

1401/3/5 21:32:53

روغن انتقال حرارت روغن های انتقال حرارت به منظور استفاده در سیستم های انتقال

روغن انتقال حرارت1401/3/5 21:32:53

گریس صنعتی

1401/3/5 21:32:53

گریس صنعتی گریس صنعتی نوعی ماده روان کار و از مشتقات نفت است. گریس

گریس صنعتی1401/3/5 21:32:53
Go to Top