About مدیر

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیر has created 34 blog entries.

واسکازین

1401/3/5 21:32:52

FUCHS TITAN CYTRAC SL SAE 75W-90 FUCHS TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90 FUCHS

واسکازین1401/3/5 21:32:52

روغن سیستم کراس هد

1401/3/5 21:32:52

 روغن سیستم کراس هد این روغن های صنعتی به منظور استفاده در سیلندر های

روغن سیستم کراس هد1401/3/5 21:32:52

روغن ترانسفورماتور

1401/3/5 21:32:53

روغن ترانسفورماتورروغن ترانسفورماتور یک نوع روغن معدنی و پالایش‌شده است که از تقطیر جزءبه‌جزء

روغن ترانسفورماتور1401/3/5 21:32:53

روغن توربین

1401/3/5 21:32:53

روغن توربینروغن توربین برای روانسازی توربین های گازی، بخار و ترکیبی به کار می

روغن توربین1401/3/5 21:32:53

روغن زنجیر

1401/3/5 21:32:53

روغن زنجیر روغن زنجیر نوعی روغن صنعتی هست که جهت روانکاری تجهیزات متحرک مانند

روغن زنجیر1401/3/5 21:32:53

روغن سیلندر بخار

1401/3/5 21:32:53

روغن سیلندر بخار روغن سیلندر بخار جهت روانکاری سیلندر های بخار طراحی شده است.

روغن سیلندر بخار1401/3/5 21:32:53
Go to Top