ردیف شرح محصول  نوع محصول  نام محصول نفت پارس  مدت زمان انبارداری

(ماه)

1  روغن هاي صنعتي هيدروليك  بابك و بابك ويژه 36
گردشي كيوان 30
دنده صنعتي نيسان 36
كمپرسور کمپرسور 1053 36
توربين پارس توربين 36
رولينگ (نورد) پارس نورد 36
عمليات ماشين كاري اترك ويژه 12
2 روغن هاي موتوري موتورهاي ديزلي انواع موتورهاي ديزلي (مانند پاسارگاد 40) 30
3 روغن دنده خودرو دستي واتوماتيك انواع گريد مدوس

EPS انواع گريد مدوس

ATF

36
4 روغن لوكوموتيو روغن لوكوموتيو لوکوموتیو 40 24
5 گريس ها گريس معمولي گريد هاي مختلف گريس ماهان و شاسي 24
گريس های Ep  و کمپللكس گريدهاي مختلف گريس ماهان Ep و ماهان كمپلكس 12
6 ضد يخ ضد يخ  ضد يخ پارس سهند 24
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]