آیا می دانید فواید استفاده از روغن های هیدرولیک بدون روی چیست؟بعضی از روغن های هیدرولیک عاری از روی هستند،پس چرا آنها را بدون ادتیو روی می سازند؟

زینک (روی) یکی از اجزای اصلی سازنده ادتیوهای روغن های هیدرولیک است.این عنصر به عنوان یکی از مهمترین اجزای افزودنی ضد سایش برای دهه هاست که مورد استفاده قرار گرفته است.این عنصر به عنوان عامل ضد سایش و آنتی اکسیدان در روغن ها مورد استفاده قرار می گیرد.این نوع ادتیوهای بر پایه روی به تدریج در اثر کارکرد قربانی می شوند، و این بدان معناست که در اثر کارکرد و به مرور زمان اثرشان کاهش می یابد.با این حال افزودن ادتیو با پایه فلز روی به سادگی هم عمل نمی کند.به این معنا که این نوع افزودنی نتیجه یک واکنش شیمیایی بین اکسید روی و اسید آلی تیوفسفریک است که محصول آن با نام دی تیوفسفات روی (ZDDP) می باشد.

روغن های هیدرولیک دارای روی به صورت گسترده و به این دلایل مصرف می شوند.تحت شرایط مرزی لایه فدا شونده از افزودنی ضد سایش (از نوع پایه روی) بر روی سطوح دارای اصطکاک از اجزای ماشین کمک به حفاظت از آنها را می نماید.
افزودنی های ضدسایش در کارکردهای با بار مکانیکی متوسط تا شدید موثرترین هستند،زمانی که عوامل روغن کاری در شرایط متوسط مورد استفاده قرار می گیرند.افزودنی های فشارپذیری در موارد کاربردی سخت بهترین گزینه می باشند.
این ادتیو(با کارآیی خوب ترکیبات دیگر) از ترکیبات فنلیک و آمینیک برای خنثی سازی رادیکال های آزاد و عدم تمایل به انجام واکنش های اکسیداسیون استفاده می کند.همچنین این نوع ادتیو از تشکیل اسیدهای محصول جانبی که موجب خوردگی قطعات تجهیزات می شود به واسطه افزایش توانایی های روغن پایه پیشگیری می کند.
از فواید نهان این نوع ادتیوها ظرفیت کارکرد انجام چندین مورد در یک زمان می باشد.بدون افزودن ZDDP می بایست چندین ادتیو برای پوشش کارآیی آن اضافه گردد که این قیمت تمام شده را افزایش می گردد.
زیان های ادتیوهای نوع ZDDP شامل خوردگی های برخی فلزات و اثرات مخرب زیست محیطی می باشد.روغن ها با درصد بالای روی،تاریخچه خوردگی برخی فلزات همانند فلزات زرد رنگ را دارند به این صورت که با سطح فلز واکنش شیمیایی انجام می دهند.تعدادی از ترکیبات که عملکرد ضد روی را دارند برای خنثی نمودن اثرات یاد شده به روغن اضافه می گردند.
علاوه بر این نه تنها این ادتیوها در محیط تجزیه پذیر نیستند،بلکه تحقیقات نشان می دهد که موجب آلودگی و سمی شدن آبها نیز می شوند.
تنوع ترکیبات ZDDP در اثراتشان بر فرآیند هیدرولیز و تنزل کیفیت روغن متفاوت اند.دست یابی به سطح کیفی بالا در هر دوی این دسته بندی ها چالش برانگیز است.
جایگزین های ادتیو ZDDP پتانسیل مزایای آن را به صورت مجزا داراست.
این مورد را به ذهن بسپارید که روغن های هیدرولیک زینک دار تاریخچه کارکرد خوبی دارند و به این علت ادامه می یابند.اگر دلیل قابل قبول و مطمئنی برای استفاده از روغن عاری از روی از قبیل متالورژی قطعات یا ملاحظات زیست محیطی/عملیاتی وجود نداشته باشد،بنابراین یک مورد قوی برای استفاده از افزودنی های روی همانند ZDDP وجود دارد.فواید آنها عموما بر ریسک های آن برتری دارند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]