روغن گردشی
روغن گردشی، نوعی روغن صنعتی است که در يک سيستم روانکاری گردشی مورد استفاده قرار گرفته و از طريق پمپ‌های روغن، به‌صورت جريان پيوسته در مدار به گردش درآمده و به نقاطی که نياز به روانکاری دارند، فرستاده می شود. سپس اين روغن گردشی به مخزن بازگشته و پس از عمل فيلتراسيون و در صورت نياز عمل خنک کردن، مجدداً مورد استفاده قرار می گيرد.

شرکت، آمادگی خود را جهت فروش انواع روغن گردشی و روغن صنعتی اعلام می دارد.

Mobil DTE Oil Light Mobil DTE Oil Heavy Medium Mobil DTE Oil Heavy Mobil DTE
Mobil Vacuoline 128 Mobil SHC PM 220 Mobil DTE PM 220 Mobil DTE Oil Medium
Mobil Vacuoline 525 Mobil Vacuoline 146 Mobil Vacuoline 137 Mobil Vacuoline 133
Mobil Vacuoline 546 Mobil Vacuoline 537 Mobil Vacuoline 533 Mobil Vacuoline 528
Shell Delima HT 320 Shell Delima HT 220 Shell Delima HT 150 Mobilsol PM
Shell Morlina 150 Shell Delima Oil 220 Shell Delima HT 68 Shell Delima HT 460
Shell Morlina Oil Shell Morlina 460 Shell Morlina 320 Shell Morlina 220
Shell Morlina S2 BL 10 Shell Morlina S2 B 320 Shell Morlina S2 B 220 Shell Morlina S2 B 150
Shell Morlina T 220 Shell Morlina T 150 Shell Morlina T 100 Shell Morlina S2 BL 5
      Total CIRKAN C
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]