روغن موتور بنزینی:
روغن موتور بنزینی جهت روانکاری قطعات درونی موتور های اتوموبیل های بنزینی طراحی می شود. فرمولاسیون این محصولات از ترکیب روغن های پایه نفتی یا مصنوعی (سنتتیک) به علاوه ی مواد افزودنی ویژه تشکیل شده است.

وظایف این روغن ها شامل:

روانکاری(کاهش اصطکاک)
کاهش ساییدگی قطعات
کاهش میزان رسوب درون موتور
آب بندی کامل میان پیستون و سیلندر ها
خنک نمودن قطعات داخلی
محافظت موتور در برابر ضربه و خوردگی

 

FUCHS TITAN GT1 SAE 0W-20FUCHS TITAN GT1 Longlife III SAE 5W-30FUCHS TITAN FORMULA SAE 15W-40FUCHS TITAN CARAT MC SAE 10W-40
FUCHS TITAN Supersyn SAE 5W-40FUCHS TITAN Supersyn SAE 5W-30FUCHS TITAN GT1 SAE 5W-30FUCHS TITAN GT1 SAE 10W-40
Mobil 1 5W50Mobil 1 0W-40Mobil 1 0W-30FUCHS TITAN Supersyn SL SAE 0W-30
Mobil Super M 15W-40Mobil Super M 10W-40Mobil Super FE Special 5W-30Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Shell Helix Plus 10W-40Mobil Synt S Special V 5W-40Mobil Synt S 5W-40Mobil Super S 10W-40
Shell Helix Super 15W-50Shell Helix Super 15W-40Shell Helix Super 10W-30Shell Helix Plus 15W-50
Shell Helix Ultra 5W-40Shell Helix Ultra 5W-30Shell Helix Ultra 15W-50Shell Helix Super 20W-50
بهران پیشتازبهران سوپر پیشتاز ++بهران سوپر پیشتازبهران توان
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]